ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
GATA Meme Hastalıkları Polikliniği’ne Başvuran Hastalarda Meme Kanseri Risk Faktörlerinin Araştırılması* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(4): 163-167

GATA Meme Hastalıkları Polikliniği’ne Başvuran Hastalarda Meme Kanseri Risk Faktörlerinin Araştırılması*

Levent Özdemir1, Ömer Faruk Tekbaş2, Muhammed Erdal1, Müjdat Balkan3, Ercan Göçgeldi4, Kenan Sağlam5
1GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.
2GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr
3GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Uzmanı, Doç. Dr
4GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
5GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkan Vekili, GATA İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, risk faktörleri, koruma

NVESTIGATION OF BREAST CANCER RISK FACTORS AMONG PATIENTS WHO VISITED THE BREAST DISEASES OUTPATIENT CLINIC OF GATA

Levent Özdemir1, Ömer Faruk Tekbaş2, Muhammed Erdal1, Müjdat Balkan3, Ercan Göçgeldi4, Kenan Sağlam5
1GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.
2GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr
3GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Uzmanı, Doç. Dr
4GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
5GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkan Vekili, GATA İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr

Keywords: Breast Cancer, risk factors, prevention.

Levent Özdemir, Ömer Faruk Tekbaş, Muhammed Erdal, Müjdat Balkan, Ercan Göçgeldi, Kenan Sağlam. NVESTIGATION OF BREAST CANCER RISK FACTORS AMONG PATIENTS WHO VISITED THE BREAST DISEASES OUTPATIENT CLINIC OF GATA. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(4): 163-167
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale