ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 11 (4)
Cilt: 11  Sayı: 4 - 2007
1.
Aşı Uygulama İlkeleri
PRINCIPLES OF IMMUNIZATION
Ayça Vitrinel, Gülay Çiler Erdağ
Sayfalar 149 - 153

2.
Eritrosit Sedimantasyon Hızı ve C-Reaktif Protein: Hâlâ Değerli mi?
ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE AND C-REACTIVE PROTEIN: ARE THEY STILL WORTHWHILE?
Uygur Aysalar, Sunay Sandıkçı, Ersin Akpınar, Esra Saatçi
Sayfalar 154 - 162
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
GATA Meme Hastalıkları Polikliniği’ne Başvuran Hastalarda Meme Kanseri Risk Faktörlerinin Araştırılması*
NVESTIGATION OF BREAST CANCER RISK FACTORS AMONG PATIENTS WHO VISITED THE BREAST DISEASES OUTPATIENT CLINIC OF GATA
Levent Özdemir, Ömer Faruk Tekbaş, Muhammed Erdal, Müjdat Balkan, Ercan Göçgeldi, Kenan Sağlam
Sayfalar 163 - 167
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Hippokrates Programı: Avrupa’da Alan Uygulaması Deneyimi

Sayfalar 170 - 171
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Akut Viral Hepatit A
ACUTE VIRAL HEPATITIS A
İsmail Hamdi Kara
Sayfalar 177 - 184
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale