ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Birinci basamak hekimleri yaşam tarzı değişikliklerinde ne kadar kararlı? [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 43-47 | DOI: 10.2399/tahd.11.43

Birinci basamak hekimleri yaşam tarzı değişikliklerinde ne kadar kararlı?

Tolga Günvar1, Emel Kuruoğlu2, Aynur Toksun3, Armağan Erdem4, Dilek Güldal5
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Öğr. Gör. Uzm. Dr., İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi istatistik Bölümü, Yrd. Doç. Dr., İzmir
3Konak 21 No’lu Çimentepe Aile Sağlığı Merkezi, Dr.,
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Arş. Gör. Dr., İzmir
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir

Anahtar Kelimeler: Yaşam tarzı değişikliği, birinci basamak, hekim tutumu.

How much are primary care physicians determined regarding lifestyle changes?

Tolga Günvar1, Emel Kuruoğlu2, Aynur Toksun3, Armağan Erdem4, Dilek Güldal5
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Öğr. Gör. Uzm. Dr., İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi istatistik Bölümü, Yrd. Doç. Dr., İzmir
3Konak 21 No’lu Çimentepe Aile Sağlığı Merkezi, Dr.,
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Arş. Gör. Dr., İzmir
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir

Keywords: Lifestyle changes, primary care, physician’s attitude.

Tolga Günvar, Emel Kuruoğlu, Aynur Toksun, Armağan Erdem, Dilek Güldal. How much are primary care physicians determined regarding lifestyle changes?. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 43-47
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale