ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
STRES İNKONTİNANSTA TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(2): 58-64

STRES İNKONTİNANSTA TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Özgür Yaycıoğlu1, Oktay Demirkesen2, Bülent Çetinel3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı,Üroloji Uzmanı.
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı,Üroloji Uzmanı.Doç.Dr.

Anahtar Kelimeler: İdrar inkontinansı, stres, tanı, tedavi

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF STRESS URINARY INCONTINENCE

Özgür Yaycıoğlu1, Oktay Demirkesen2, Bülent Çetinel3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı,Üroloji Uzmanı.
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı,Üroloji Uzmanı.Doç.Dr.

Keywords: Urinary incontinence, stress, diagnosis, treatment

Özgür Yaycıoğlu, Oktay Demirkesen, Bülent Çetinel. DIAGNOSIS AND TREATMENT OF STRESS URINARY INCONTINENCE. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(2): 58-64
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale