ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - 1998
1.
ÇOCUKLUKTA CİNSEL EĞİTİM*
SEXUAL EDUCATION IN CHILDHOOD
Ayşen Bulut
Sayfalar 53 - 57
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
STRES İNKONTİNANSTA TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF STRESS URINARY INCONTINENCE
Özgür Yaycıoğlu, Oktay Demirkesen, Bülent Çetinel
Sayfalar 58 - 64
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
PİLONİDAL SİNÜS: “JEEP” HASTALIĞI MI,“JEAN” HASTALIĞI MI?*
PILONIDAL SINUS: “JEEP DISEASE” OR “JEAN DISEASE”
Hakan Kulaçoğlu, Mehmet Ungan, Mehmet Tümer, Cemile Ertan
Sayfalar 65 - 67
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
JİNEKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA DEPRESYON PREVALANSI
THE PREVALANCE OF DEPRESSION IN PATIENTS APPLYING TO A GYNECOLOGY OUTPATIENT CLINIC
Tevfik Aydın Kazancıoğlu, Süleyman Rüştü Oğuz, Ahmet Üner
Sayfalar 68 - 71
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
PREMENSTRÜEL SENDROM:YAYGINLIĞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
PREMENSTRUAL SYNDROME: ITS PREVALENCE AND EVALUATION
Erhan Sayalı, Zeynep Doğangün, Oktay Atay, Melis Okyar, Berrin Karadağ, Özcan Yıldız
Sayfalar 72 - 75
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
PROSTAT KANSERİ TANISINDA PROSTAT SPESİFİK ANTİJENİN (PSA) ÖNEMİ
VALUE OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (PSA) IN DETECTING PROSTATE CANCER
Ali Ulvi Önder
Sayfalar 76 - 79
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
ÇOCUKLARDA EDİNSEL DİSFAZİ: OLGU SUNUMU
ACQUIRED APHASIA IN CHILDREN: CASE PRESENTATION
Veysi Demirbilek, Barış Korkmaz, Özlem Kaleli
Sayfalar 80 - 83
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
BİR OLGU NEDENİYLE KURŞUN İNTOKSİKASYONU*
A CASE OF LEAD INTOXICATION
İsmail H. Kara, Murat Söker, Kenan Haspolat
Sayfalar 84 - 86
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
AİLE SAĞLIK DOSYASI
FAMILY HEALTH RECORD-KEEPER
Haluk Çağlayaner, Dilek Solakoğlu, Dilek Eltınel, Ayhan Tokgöz
Sayfalar 87 - 92
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Editöre Mektup

Sayfa 93
Makale Özeti

LookUs & Online Makale