ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
PAP Smear ile Servikal Kanser Taraması [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(3): 105-110

PAP Smear ile Servikal Kanser Taraması

Hüsnü Gökaslan1, Elif Esra Uyar2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Doç. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: PAP Smear, serviks kanseri, tarama

SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR

Hüsnü Gökaslan1, Elif Esra Uyar2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Doç. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Keywords: PAP smear, cervical cancer, screening

Hüsnü Gökaslan, Elif Esra Uyar. SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(3): 105-110
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale