ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
BİR OLGU NEDENİYLE KURŞUN İNTOKSİKASYONU* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(2): 84-86

BİR OLGU NEDENİYLE KURŞUN İNTOKSİKASYONU*

İsmail H. Kara1, Murat Söker2, Kenan Haspolat3
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Yard. Doç. Dr
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,Prof.Dr.

Anahtar Kelimeler: Kurşun intoksikasyonu, plumbism, matbaa,çocuk

A CASE OF LEAD INTOXICATION

İsmail H. Kara1, Murat Söker2, Kenan Haspolat3
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Yard. Doç. Dr
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,Prof.Dr.

Keywords: Lead intoxication, plumbism, printing house, child

İsmail H. Kara, Murat Söker, Kenan Haspolat. A CASE OF LEAD INTOXICATION. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(2): 84-86
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale