ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Sigara içen, obez adolesan bir hastaya yaklaşım [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(2): 87-92 | DOI: 10.2399/tahd.12.087

Sigara içen, obez adolesan bir hastaya yaklaşım

Mustafa Ünal1, B.Murat Yalçın2, Hasan Pirdal3
1Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Samsun
2Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Samsun
3Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araş. Gör., Samsun

Anahtar Kelimeler: Adolesan, sigara, PKOS, obezite.

Management of a adolescent and obese patient who visits Ondokuz May›s family practice smoking quitance polyclinic

Mustafa Ünal1, B.Murat Yalçın2, Hasan Pirdal3
1Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Samsun
2Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Samsun
3Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araş. Gör., Samsun

Keywords: Adolescents, smoking, PCOS, obesity

Mustafa Ünal, B.Murat Yalçın, Hasan Pirdal. Management of a adolescent and obese patient who visits Ondokuz May›s family practice smoking quitance polyclinic. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(2): 87-92
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale