ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Türkiye’de aile hekimliği uzmanları ve asistanlarının Pap smear ile ilgili yaklaşımları ve uygulama durumları. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 68-74 | DOI: 10.2399/tahd.09.068

Türkiye’de aile hekimliği uzmanları ve asistanlarının Pap smear ile ilgili yaklaşımları ve uygulama durumları.

Mehmet Karaca1, Zeynep Tuzcular Vural2, Yılmaz Palancı3, Ayşe Çaylan4, İslim Volkan5
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Kars
2Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr. İstanbul
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Kars
4Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do¤um Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Ankara
5Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Dr., Kars

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, uzman, Pap smear, uygulama.

Attitudes towards the use of Pap smear among family medicine specialists and residents in Turkey

Mehmet Karaca1, Zeynep Tuzcular Vural2, Yılmaz Palancı3, Ayşe Çaylan4, İslim Volkan5
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Kars
2Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr. İstanbul
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Kars
4Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do¤um Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Ankara
5Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Dr., Kars

Keywords: Family medicine, specialist, Pap smear, practice.

Mehmet Karaca, Zeynep Tuzcular Vural, Yılmaz Palancı, Ayşe Çaylan, İslim Volkan. Attitudes towards the use of Pap smear among family medicine specialists and residents in Turkey. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 68-74
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale