ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 13 (2)
Cilt: 13  Sayı: 2 - 2009
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Ulusal ilaç güvenliliği izlemi sistemi ve aile hekimlerinin rolü
National pharmacovigilance system and the role of family physicians
Ahmet Akıcı
doi: 10.2399/tahd.09.061  Sayfalar 61 - 63
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Çocuklukta idyopatik nefrotik sendrom ve tedavi yöntemleri
Idiopathic nephrotic syndrom of the childhood and its treatment
Abdullah Şakarcan
doi: 10.2399/tahd.09.064  Sayfalar 64 - 67
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Türkiye’de aile hekimliği uzmanları ve asistanlarının Pap smear ile ilgili yaklaşımları ve uygulama durumları.
Attitudes towards the use of Pap smear among family medicine specialists and residents in Turkey
Mehmet Karaca, Zeynep Tuzcular Vural, Yılmaz Palancı, Ayşe Çaylan, İslim Volkan
doi: 10.2399/tahd.09.068  Sayfalar 68 - 74
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Birinci basamakta travmalar ve tıp eğitimindeki önemi
Trauma in primary care and it’s importance in medical education
Nazan Karaoğlu
doi: 10.2399/tahd.09.075  Sayfalar 75 - 80
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Nevşehir Sulusaray’da hepatit C prevalansı ve olası risk faktörleri
Prevelance of hepatitis C virus infection and possible risk factors in Sulusaray, Nevşehir
Mevlüt Başkol, Mümtaz Mazıcıoğlu, Ahmet Öztürk, Ali Zaimoğlu, Ömer Özbakır, Mehmet Yücesoy
doi: 10.2399/tahd.09.081  Sayfalar 81 - 86
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
6.
Birinci basamakta hemoroid hastalığına pratik yaklaşım
A practical approach to haemorrhoidal diseases in primary care
Baki Ekçi, Özlem Tanrıöver, Güldal İzbırak, Özcan Gökçe
doi: 10.2399/tahd.09.087  Sayfalar 87 - 92
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Hasta memnuniyeti ve yönetim sistemi: Çözüm ortağı hekim
Patient satisfaction and the management system: physician as a partner in solution
Demet Dinç, Pemra C. Ünalan, Pınar Topsever, Sinan Özyavaş
doi: 10.2399/tahd.09.093  Sayfalar 93 - 98
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
1900’lerin başında Kayseri Amerikan Hastanesinin faaliyeti
Kayseri American Hospital activity in early 1900’s
M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Nihal Hatipoğlu, Hasan Basri Üstünbaş
doi: 10.2399/tahd.09.099  Sayfalar 99 - 103
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
9.
19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Amerikan misyoner faaliyetleri

doi: 10.2399/tahd.09.104  Sayfalar 104 - 108
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Vasco da Gama Hareketi Değişim ve Hippokrates programları: Avrupa deneyimleri

Sayfa 109
Makale Özeti

HABER
11.
Familya

Sayfa 110
Makale Özeti

12.
4. Kartal Aile Hekimliği Günleri

Sayfa 111
Makale Özeti

13.
Çemişgezek – Nürnberg hattında bir doktor

Sayfa 112
Makale Özeti

LookUs & Online Makale