ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Ankara’da Bir Sağlık Ocağına Bağlı İlköğretim Okulları Birinci Sınıf Öğrencilerinde Genel Sağlık Taraması [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(3): 116-119

Ankara’da Bir Sağlık Ocağına Bağlı İlköğretim Okulları Birinci Sınıf Öğrencilerinde Genel Sağlık Taraması

Songül A. Vaizoğlu1, N.Ercüment Beyhun2, Cengiz Beyan3, Şule Dilman4, Serap Erdoğan4, Mehmet Sert4, Sevgi Uçkaç4, Abdullah Say4, Ali Koçyiğit4, Seçil İncekaş4, Çağatay Güler5
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Asistan Dr.
3GATA Hematoloji - Onkoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İnt. Dr.
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Sağlık taraması, ilköğretim, sağlık ocağı

HEALTH SCREENING FIRST CLASS STUDENTS IN PRIMARY EDUCATION WITHIN THE RESPONSIBILITIY AREA OF A HEALTH CENTER IN ANKARA

Songül A. Vaizoğlu1, N.Ercüment Beyhun2, Cengiz Beyan3, Şule Dilman4, Serap Erdoğan4, Mehmet Sert4, Sevgi Uçkaç4, Abdullah Say4, Ali Koçyiğit4, Seçil İncekaş4, Çağatay Güler5
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Asistan Dr.
3GATA Hematoloji - Onkoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İnt. Dr.
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr.

Keywords: Health screening, primary education, health center

Songül A. Vaizoğlu, N.Ercüment Beyhun, Cengiz Beyan, Şule Dilman, Serap Erdoğan, Mehmet Sert, Sevgi Uçkaç, Abdullah Say, Ali Koçyiğit, Seçil İncekaş, Çağatay Güler. HEALTH SCREENING FIRST CLASS STUDENTS IN PRIMARY EDUCATION WITHIN THE RESPONSIBILITIY AREA OF A HEALTH CENTER IN ANKARA. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(3): 116-119
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale