ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Ulusal ilaç güvenliliği izlemi sistemi ve aile hekimlerinin rolü [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 61-63 | DOI: 10.2399/tahd.09.061

Ulusal ilaç güvenliliği izlemi sistemi ve aile hekimlerinin rolü

Ahmet Akıcı1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Daı›, Doç. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Farmakovijilans, advers etki/olay, aile hekimi.

National pharmacovigilance system and the role of family physicians

Ahmet Akıcı1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Daı›, Doç. Dr., İstanbul

Keywords: Pharmacovigilance, adverse drug reactions/events, family physician.

Ahmet Akıcı. National pharmacovigilance system and the role of family physicians. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 61-63
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale