ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
D hipervitaminozu: Olgu sunumu [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(2): 93-95 | DOI: 10.2399/tahd.12.093

D hipervitaminozu: Olgu sunumu

Selami Kara1, Funda Yıldırım Baş1, Kurtuluş Öngel2
1Verem Savaş Dispanseri, Aile Hekimliği Uzmanı, Isparta
2T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik E¤itim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., İzmir

Anahtar Kelimeler: D vitamini, hipervitaminoz, hiperkalsemi.

D-hypervitaminosis: a case report

Selami Kara1, Funda Yıldırım Baş1, Kurtuluş Öngel2
1Verem Savaş Dispanseri, Aile Hekimliği Uzmanı, Isparta
2T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik E¤itim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., İzmir

Keywords: Vitamin D, hypervitaminosis, hypercalcemia

Selami Kara, Funda Yıldırım Baş, Kurtuluş Öngel. D-hypervitaminosis: a case report. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(2): 93-95
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale