ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Spina Bifida Hastalığında Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklaşım ve Tedavi Prensipleri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(3): 125-131

Spina Bifida Hastalığında Görülen Ortopedik Sorunlara Genel Yaklaşım ve Tedavi Prensipleri

Murat Bezer1, Bülent Erol2, Barış Kocaoğlu3, Nuri Aydın3, Osman Güven4
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ortopedi Travmatoloji Uzmanı, Uzm. Dr.
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Asistan Dr
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ortopedi Travmatoloji Uzmanı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Spina bifida, nöral plakod, mültipl deformite, mültidisipliner tedavi

GENERAL APPROACH AND TREATMENT TO ORTHOPEDIC PROBLEMS IN PATIENTS WITH SPINA BIFIDA

Murat Bezer1, Bülent Erol2, Barış Kocaoğlu3, Nuri Aydın3, Osman Güven4
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ortopedi Travmatoloji Uzmanı, Uzm. Dr.
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Asistan Dr
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ortopedi Travmatoloji Uzmanı, Prof. Dr.

Keywords: Spina bifida, neural placode, multiple deformity, multidisciplinary treatment

Murat Bezer, Bülent Erol, Barış Kocaoğlu, Nuri Aydın, Osman Güven. GENERAL APPROACH AND TREATMENT TO ORTHOPEDIC PROBLEMS IN PATIENTS WITH SPINA BIFIDA. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(3): 125-131
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale