ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
PROSTAT KANSERİ TANISINDA PROSTAT SPESİFİK ANTİJENİN (PSA) ÖNEMİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(2): 76-79

PROSTAT KANSERİ TANISINDA PROSTAT SPESİFİK ANTİJENİN (PSA) ÖNEMİ

Ali Ulvi Önder1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, PSA, PSA deriveleri

VALUE OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (PSA) IN DETECTING PROSTATE CANCER

Ali Ulvi Önder1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Uzmanı.

Keywords: Prostate cancer, PSA, PSA derivates

Ali Ulvi Önder. VALUE OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (PSA) IN DETECTING PROSTATE CANCER. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(2): 76-79
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale