ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
PİLONİDAL SİNÜS: “JEEP” HASTALIĞI MI,“JEAN” HASTALIĞI MI?* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(2): 65-67

PİLONİDAL SİNÜS: “JEEP” HASTALIĞI MI,“JEAN” HASTALIĞI MI?*

Hakan Kulaçoğlu1, Mehmet Ungan2, Mehmet Tümer2, Cemile Ertan3
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık Merkezi, Genel Cerrahi Uzmanı.
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık Merkezi, Aile Hekimliği Uzman.
3Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık Merkezi, Dermatoloji Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Pilonidal sinüs, “jean”, dar giysi

PILONIDAL SINUS: “JEEP DISEASE” OR “JEAN DISEASE”

Hakan Kulaçoğlu1, Mehmet Ungan2, Mehmet Tümer2, Cemile Ertan3
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık Merkezi, Genel Cerrahi Uzmanı.
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık Merkezi, Aile Hekimliği Uzman.
3Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık Merkezi, Dermatoloji Uzmanı

Keywords: Pilonidal sinus, jeans, constrictive clothing

Hakan Kulaçoğlu, Mehmet Ungan, Mehmet Tümer, Cemile Ertan. PILONIDAL SINUS: “JEEP DISEASE” OR “JEAN DISEASE”. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(2): 65-67
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale