ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
JİNEKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA DEPRESYON PREVALANSI [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(2): 68-71

JİNEKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA DEPRESYON PREVALANSI

Tevfik Aydın Kazancıoğlu1, Süleyman Rüştü Oğuz1, Ahmet Üner2
1Haseki Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Asistanı.
2Haseki Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, jinekoloji polikliniği, Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği

THE PREVALANCE OF DEPRESSION IN PATIENTS APPLYING TO A GYNECOLOGY OUTPATIENT CLINIC

Tevfik Aydın Kazancıoğlu1, Süleyman Rüştü Oğuz1, Ahmet Üner2
1Haseki Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Asistanı.
2Haseki Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Keywords: Depression, gynecology outpatients, Hamilton Depression Scale

Tevfik Aydın Kazancıoğlu, Süleyman Rüştü Oğuz, Ahmet Üner. THE PREVALANCE OF DEPRESSION IN PATIENTS APPLYING TO A GYNECOLOGY OUTPATIENT CLINIC. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(2): 68-71
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale