ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Çocuklarda gece idrar kaçırma sıklığı ve ilişkili etkenler: Ankete dayalı kesitsel bir çalışma. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 48-52 | DOI: 10.2399/tahd.11.48

Çocuklarda gece idrar kaçırma sıklığı ve ilişkili etkenler: Ankete dayalı kesitsel bir çalışma.

Sebahat Gücük1, Tamer Edirne2, Seçil Günher Arıca1, Yeşim Edirne3, Vefik Arıca4, Servet Alkan5
1Aile Hekimli¤i Uzmanı, Van AÇSAP Baştabipliği, Van
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Yard. Doç. Dr., Denizli
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi AD, Yard. Doç. Dr., Van
4Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Yard. Doç. Dr., Hatay
5Andırın Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Kahramanmaraş

Anahtar Kelimeler: İdrar kaçırma, enürezis, aile içi şiddet.

Enurezis prevalence in children and associated factors: a survey based cross-sectional study

Sebahat Gücük1, Tamer Edirne2, Seçil Günher Arıca1, Yeşim Edirne3, Vefik Arıca4, Servet Alkan5
1Aile Hekimli¤i Uzmanı, Van AÇSAP Baştabipliği, Van
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Yard. Doç. Dr., Denizli
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi AD, Yard. Doç. Dr., Van
4Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Yard. Doç. Dr., Hatay
5Andırın Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Kahramanmaraş

Keywords: Bedwetting, enuresis, domestic violence.

Sebahat Gücük, Tamer Edirne, Seçil Günher Arıca, Yeşim Edirne, Vefik Arıca, Servet Alkan. Enurezis prevalence in children and associated factors: a survey based cross-sectional study. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 48-52
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale