ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KOROZİF MADDE İÇİLMESİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(3): 107-111

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KOROZİF MADDE İÇİLMESİ

Tufan Kutlu1, Güngör Tümay2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpafla Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı, Doç. Dr
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpafla Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı, Prof. Dr

Anahtar Kelimeler: Korozif madde, korozif madde içilmesi, korozif özofajit

INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD

Tufan Kutlu1, Güngör Tümay2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpafla Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı, Doç. Dr
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpafla Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı, Prof. Dr

Keywords: Corrosive agents, corrosive ingestion, corrosive esophagitis

Tufan Kutlu, Güngör Tümay. INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(3): 107-111
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale