ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 2 (3)
Cilt: 2  Sayı: 3 - 1998
1.
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KOROZİF MADDE İÇİLMESİ
INGESTION OF CORROSIVE AGENTS DURING CHILDHOOD
Tufan Kutlu, Güngör Tümay
Sayfalar 107 - 111
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
KAYSERİ İL MERKEZİNDEKİ ECZANELERE REÇETESİZ BAŞVURULARIN İNCELENMESİ
REASONS OF BUYING DRUGS WITHOUT PRESCRIPTION IN THE CENTER OF KAYSERI PROVINCE
Saime Şahinöz, Turgut Şahinöz, Fevziye Çetinkaya, H. Hüseyin Eker, Yusuf Öztürk
Sayfalar 112 - 117
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
AYDIN YÖRESİNDE HİPERTANSİYONUN BAZI EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE HİPERTANSİYONA İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALAR
SOME EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF HYPERTENSION IN THE DISTRICT OF AYDIN (TURKEY) AND KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES CONCERNİNG HYPERTENSION
Okay Başak, Hulki Meltem Sönmez, Celalettin Camcı, Recep Baltacı, H. Şebnem Karazeybek, Figen Yazgan, İsmail Ertin, Ş. Çağlayan Çelik
Sayfalar 118 - 124
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
TEK BAŞINA ANNE SÜTÜ İLE BESLENME SÜRESİNİN ANNE EĞİTİMİ İLE UZATILMASI
INCREASING THE PERIOD OF EXCLUSIVE BREASTFEEDING WITH EDUCATION OF MOTHERS
Erdal Koç, Arkan Akasya, Güner Karatekin
Sayfalar 125 - 129
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
MESLEK ASTMASI
OCCUPATIONAL ASTHMA
Fatma Fişekçi
Sayfalar 130 - 135
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
KONJENİTAL HİPOTİROİDİ (OLGU SUNUMU)*
CONGENITAL HYPOTHYROIDISM (CASE REPORT)
Ekrem Orbay, Gülnur Tokuç
Sayfalar 136 - 137
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
KONJENİTAL HİPOTİROİDİ: GELİŞME GERİLİĞİ NEDENİYLE GELEN ON AYLIK BİR SÜTÇOCUĞU
CONGENITAL HYPOTHYROIDISM: A TEN MONTH OLD INFANT PRESENTING WITH GROWTH RETARDATION
Hakan Yaman, Altuğ Kut, Tahsin Teziç
Sayfalar 138 - 141
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale