ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Kanser hastalarında depresyon ve anksiyete düzeyleri ve hastalıkla başa çıkma tutumlarının ilişkisi. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(2): 55-60 | DOI: :10.2399/tahd.12.055

Kanser hastalarında depresyon ve anksiyete düzeyleri ve hastalıkla başa çıkma tutumlarının ilişkisi.

Ümit Aydoğan1, Yusuf Çetin Doğaner1, Eyüp Borazan2, Şeref Kömürcü2, Necmettin Koçak3, Bekir Öztürk2, Ahmet Özet2, Kenan Sağlam1
1GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Ankara
2GATA Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Dr., Ankara
3GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Dr., Ankara

Anahtar Kelimeler: Kanser hastaları, Anksiyete-Depresyon, Hastalıkla başa çıkma.

Relationship between depression and anxiety levels and attitudes of coping with disease in cancer patients

Ümit Aydoğan1, Yusuf Çetin Doğaner1, Eyüp Borazan2, Şeref Kömürcü2, Necmettin Koçak3, Bekir Öztürk2, Ahmet Özet2, Kenan Sağlam1
1GATA Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Ankara
2GATA Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Dr., Ankara
3GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Dr., Ankara

Keywords: Cancer patients, Anxiety-Depression, Coping with disease.

Ümit Aydoğan, Yusuf Çetin Doğaner, Eyüp Borazan, Şeref Kömürcü, Necmettin Koçak, Bekir Öztürk, Ahmet Özet, Kenan Sağlam. Relationship between depression and anxiety levels and attitudes of coping with disease in cancer patients. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(2): 55-60
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale