ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Haydarpaşa Numune Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(3): 120-124

Haydarpaşa Numune Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi.

Işık Gönenç1, E.Zeynep Tuzcular Vural2, Gültekin Köse3, Nurettin Aka4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Aile planlaması ünitesi, kontraseptif metod, yasal tahliye, danışmanlık

THE EVALUATION OF SERVICE GIVEN TO WOMEN IN HAYDARPA?A NUMUNE EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL, FAMILY PLANNING UNIT

Işık Gönenç1, E.Zeynep Tuzcular Vural2, Gültekin Köse3, Nurettin Aka4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.


Işık Gönenç, E.Zeynep Tuzcular Vural, Gültekin Köse, Nurettin Aka. THE EVALUATION OF SERVICE GIVEN TO WOMEN IN HAYDARPA?A NUMUNE EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL, FAMILY PLANNING UNIT. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(3): 120-124
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale