ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Birinci basamak sağlık hizmetinde cinsel işlev bozukluklarına yaklaşım [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 69-76 | DOI: 10.2399/tahd.11.69

Birinci basamak sağlık hizmetinde cinsel işlev bozukluklarına yaklaşım

Hülya Akan1, Sultan Doğan2
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yrd. Doç. Dr., İstanbul
2Nam›k Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı, Doç. Dr., Tekirdağ

Anahtar Kelimeler: Cinsel işlev bozukluğu, cinsel yanıt döngüsü, birinci basamak sağlık hizmetleri

Approach to sexual dysfuntion in primary health care

Hülya Akan1, Sultan Doğan2
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yrd. Doç. Dr., İstanbul
2Nam›k Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı, Doç. Dr., Tekirdağ

Keywords: Sexual dysfunction, sexual response cycle, primary health care

Hülya Akan, Sultan Doğan. Approach to sexual dysfuntion in primary health care. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 69-76
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale