ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Birinci basamakta hemoroid hastalığına pratik yaklaşım [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 87-92 | DOI: 10.2399/tahd.09.087

Birinci basamakta hemoroid hastalığına pratik yaklaşım

Baki Ekçi1, Özlem Tanrıöver2, Güldal İzbırak2, Özcan Gökçe3
1Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
3Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Uzmanı, Prof. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Hemoroid, tedavi, birinci basamak.

A practical approach to haemorrhoidal diseases in primary care

Baki Ekçi1, Özlem Tanrıöver2, Güldal İzbırak2, Özcan Gökçe3
1Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
3Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Uzmanı, Prof. Dr., İstanbul

Keywords: Haemorrhoidal disease, treatment, primary care.

Baki Ekçi, Özlem Tanrıöver, Güldal İzbırak, Özcan Gökçe. A practical approach to haemorrhoidal diseases in primary care. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 87-92
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale