ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Sistemik aile hekimliği* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 77-80 | DOI: 10.2399/tahd.11.77

Sistemik aile hekimliği*

Hakan Yaman1, Melahat Akdeniz2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Antalya

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, birincil bakım, aile terapisi, sistem kuramı.

Systemic family medicine

Hakan Yaman1, Melahat Akdeniz2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Antalya

Keywords: Family practice, primary care, family therapy, systems theory

Hakan Yaman, Melahat Akdeniz. Systemic family medicine. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 77-80
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale