ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
PREMENSTRÜEL SENDROM:YAYGINLIĞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(2): 72-75

PREMENSTRÜEL SENDROM:YAYGINLIĞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Erhan Sayalı1, Zeynep Doğangün2, Oktay Atay1, Melis Okyar3, Berrin Karadağ4, Özcan Yıldız3
1Taksim Devlet Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği,Aile Hekimliği Uzmanı.
2Taksim Devlet Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği,Aile Hekimliği Asistanı.
3Taksim Devlet Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği,İç Hastalıkları Uzmanı.
4Taksim Devlet Hastanesi 2. Dahiliye Klini¤i,İç Hastalıkları Asistanı.

Anahtar Kelimeler: Premenstrüel sendrom, menstrüasyon

PREMENSTRUAL SYNDROME: ITS PREVALENCE AND EVALUATION

Erhan Sayalı1, Zeynep Doğangün2, Oktay Atay1, Melis Okyar3, Berrin Karadağ4, Özcan Yıldız3
1Taksim Devlet Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği,Aile Hekimliği Uzmanı.
2Taksim Devlet Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği,Aile Hekimliği Asistanı.
3Taksim Devlet Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği,İç Hastalıkları Uzmanı.
4Taksim Devlet Hastanesi 2. Dahiliye Klini¤i,İç Hastalıkları Asistanı.

Keywords: Premenstrual syndrome, menstruation

Erhan Sayalı, Zeynep Doğangün, Oktay Atay, Melis Okyar, Berrin Karadağ, Özcan Yıldız. PREMENSTRUAL SYNDROME: ITS PREVALENCE AND EVALUATION. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(2): 72-75
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale