ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Kızamık Salgınına Dair Endişeler: Ulusal Aşı Takvimi Değişikliği ve Risk Altındaki Eksik Aşılı Çocuklar [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(3): 69-70 | DOI: 10.54308/tahd.2023.98705

Kızamık Salgınına Dair Endişeler: Ulusal Aşı Takvimi Değişikliği ve Risk Altındaki Eksik Aşılı Çocuklar

Şenay Koçakoğlu1, Harun Mesut Atmacaoğlu2
1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Akabe Aile Sağlığı Merkezi, Şanlıurfa, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kızamık, salgınlar, aşılama, ilkokul, tarama

Concerns over the Measles Outbreak: Change in the National Immunization Program and Children at Risk due to Missing Vaccines

Şenay Koçakoğlu1, Harun Mesut Atmacaoğlu2
1Harran University, Medical Faculty, Department of Family Medicine, Şanlıurfa, Türkiye
2Akabe Family Health Center, Şanlıurfa, Türkiye

Keywords: Measles, epidemics, vaccination, primary schools, screening

Şenay Koçakoğlu, Harun Mesut Atmacaoğlu. Concerns over the Measles Outbreak: Change in the National Immunization Program and Children at Risk due to Missing Vaccines. Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(3): 69-70

Sorumlu Yazar: Şenay Koçakoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale