ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar I - II

3.
İçindekiler
Contents

Sayfa III

4.
Yayın Kuralları
Instructions for Authors

Sayfalar IV - VI

5.
Editörden
Editorial

Sayfa VII

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
6.
Aile Hekimlerinin HPV Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları
Family Physicians’ Knowledge, Attitudes, and Behaviors Regarding the HPV Vaccine
Pelin Mersin, Özge Tuncer
doi: 10.54308/tahd.2023.72677  Sayfalar 45 - 52

7.
COVID-19 Döneminde Araştırma Görevlilerinin Uyku Kalitesi ve Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Sleep Quality and Burnout Levels of Research Assistants During COVID-19 Period
Zehra Çetin, Kamile Marakoğlu, Muslu Kazım Körez
doi: 10.54308/tahd.2023.73383  Sayfalar 53 - 62

8.
Sosyodemografik Özelliklerin ve İçme Suyu Tercihinin Renal Sistemde Taş Oluşumuna Etkisi
The Effect of Sociodemographic Characteristics and Drinking Water Preference on Stone Formation in The Renal System
Gül Kaya, Habibe İnci, Ahmet Kaya, Burcu Korkut
doi: 10.54308/tahd.2023.96658  Sayfalar 63 - 68

EDİTÖRE MEKTUP
9.
Kızamık Salgınına Dair Endişeler: Ulusal Aşı Takvimi Değişikliği ve Risk Altındaki Eksik Aşılı Çocuklar
Concerns over the Measles Outbreak: Change in the National Immunization Program and Children at Risk due to Missing Vaccines
Şenay Koçakoğlu, Harun Mesut Atmacaoğlu
doi: 10.54308/tahd.2023.98705  Sayfalar 69 - 70
Makale Özeti |Tam Metin PDF

HABERLER
10.
2022'ye Genç Bir Bakış
A Young Look at 2022
Demet Yılmaz, Ali Öztürk, Halil Volkan Tekayak, Süheyla Atalay Kahraman, Rabia Eroğlu Kılaç, İkbal Hümay Arman
doi: 10.54308/tahd.2023.49389  Sayfalar 71 - 75
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale