ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 10 (4)
Cilt: 10  Sayı: 4 - 2006
1.
Aylık Noretisteron Enantat-Estradiol Valerat ile Klinik Deneyimler
CLINICAL EXPERIENCE WITH MONTHLY NORETHISTERONE ENANTHATE-ESTRADIOL VALERATE
E.Zeynep Tuzcular Vural, Gültekin Köse, Nurettin Aka
Sayfalar 151 - 155
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Gebelik Tanısı Alma Zamanı ve İlişkili Faktörler
FIRST RECOGNITION TIME OF PREGNANCY AND RELATED FACTORS
Arzu Uzuner, Alin Başgül, Sibel Kalaça, Zehra N. Kavak, Alper Tural, Şule Oktay, Şule Oktay, Ahmet Akıcı
Sayfalar 156 - 159
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Erken Evre Meme Kanseri Nedeni ile Yapılan Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Nüks, Sağ Kalım ve Hasta Memnuniyetine Etki Eden Faktörler
THE FACTORS THAT EFFECT RECURRENCES, SURVIVAL AND SATISFACTION OF PATIENTS WITH EARLY STAGE BREAST CARCINOMA TREATED WITH BREAST CONSERVING THERAPY
Ali Aktekin, Günay Gürleyik, Seyfi Emir, Abdullah Sağlam
Sayfalar 160 - 164
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Aile Sağlığı Merkezi Koordinasyonu
COORDINATION OF THE FAMILY HEALTH CARE CENTER
Erhan Burgut, Ersin Akpınar, Nafiz Bozdemir, Yücel Uysal, Filiz Arabacı
Sayfalar 165 - 170
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Sigara Bırakmada Farmakoterapi
PHARMACOTHERAPY IN SMOKING CESSATION
Y. Hakan Doğan, Serdar Demirgören
Sayfalar 171 - 177
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Anne Karnında Down Sendromu Tanısına Güncel Yaklaşımlar ve Bir Olgu Sunumu
CURRENT APPROACH TO PRENATAL DIAGNOSIS OF DOWN SYNDROME AND A CASE REPORT
Alin Başgül Yiğiter, Zehra Neşe Kavak
Sayfalar 178 - 182
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Vasco da Gama Hareketi

Sayfalar 183 - 184
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale