ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Aile Sağlığı Merkezi Koordinasyonu [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(4): 165-170

Aile Sağlığı Merkezi Koordinasyonu

Erhan Burgut1, Ersin Akpınar2, Nafiz Bozdemir3, Yücel Uysal4, Filiz Arabacı4
1Sağlık Bakanlığı Erzurum Narman Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr.
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi

Anahtar Kelimeler: Koordinasyon, aile hekimliği, uygulamalar

COORDINATION OF THE FAMILY HEALTH CARE CENTER

Erhan Burgut1, Ersin Akpınar2, Nafiz Bozdemir3, Yücel Uysal4, Filiz Arabacı4
1Sağlık Bakanlığı Erzurum Narman Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr.
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi

Keywords: Coordination, family medicine, practice

Erhan Burgut, Ersin Akpınar, Nafiz Bozdemir, Yücel Uysal, Filiz Arabacı. COORDINATION OF THE FAMILY HEALTH CARE CENTER. Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(4): 165-170
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale