ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - 2008
STE
1.
Omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin özellikleri, etkileri ve kardiyovasküler hastalıklar ile ilişkileri
Properties, functions of omega-3 and omega-6 fatty acids and relationship between essential fatty acids and cardiovasculer diseases
Dildar Konukoğlu
doi: 10.2399/tahd.08.121  Sayfalar 121 - 129
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Adana’da tıp öğrencilerinin ziyaret ettikleri ailelerin koroner kalp hastalığı riskinin değerlendirilmesi
Evaluation of coronary heart disease risk of the families visited by medical students in Adana
Sevgi Özcan, Yücel Uysal, Nafiz Bozdemir
doi: 10.2399/tahd.08.136  Sayfalar 136 - 141
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Öğretmenlerin sigara bırakma davranışlarının transteorik modele göre incelenmesi
Teachers’ smoking cessation behaviors according to transtheoretical model
Erkan Melih Şahin, Zafer Tunç
doi: 10.2399/tahd.08.142  Sayfalar 142 - 148
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
4.
Birinci basamakta kanıta dayalı tıp: Temel kavramlar ve güçlükler
Evidence based medicine in primary care: basic concepts and challenges
Yücel Uysal, Ersin Akpınar, Nafiz Bozdemir, Esra Saatçi
doi: 10.2399/tahd.08.149  Sayfalar 149 - 152
Makale Özeti |Tam Metin PDF

TIP TARIHI
5.
Jin. Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann’ın (1878-1939) İstanbul Üniversitesi’ndeki hizmet süreci (1933-1939) ve sosyal jinekoloji üzerine düşünceleri
Gynecologist Ord. Prof. Dr. Wilhelm Gustav Liepmann’s (1878-1939) service process in Istanbul University and his views on social gynecology
Arın Namal
doi: 10.2399/tahd.08.153  Sayfalar 153 - 162
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
6.
Türkiye’de aile hekimliği disiplininin hızlı gelişen yönü: Akademik yapılanmanın 15. yılında kadronun gelişimi ve yaşanan bazı sorunlar*

doi: 10.2399/tahd.08.163  Sayfalar 163 - 166
Makale Özeti |Tam Metin PDF

AILE HEKIMININ KITAPLIĞI
7.
Muskuloskeletal ağrılar Biyopsikososyal yaklaşımla tanı ve tedavi

Sayfa 167
Makale Özeti

LookUs & Online Makale