ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 13 (1)
Cilt: 13  Sayı: 1 - 2009
KLINIK MAKALE
1.
İnfluenza A H1N1 - Meksika kaynaklı salgın
Outbreak of influenza A H1N1 originated from Mexico
Önder Ergönül
doi: 10.2399/tahd.09.009  Sayfalar 9 - 10
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Akut ekstremite iskemisi
Acute limb ischemia
Mehmet Boğa
doi: 10.2399/tahd.09.011  Sayfalar 11 - 15
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Diyabet hastalarının özbakım bilinci
Self-care agency in diabetic patients
Nilgün Özçakar, Mehtap Kartal, Emel Kuruoğlu
doi: 10.2399/tahd.09.017  Sayfalar 17 - 22
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Tıp öğrencilerinin klinik iletişim becerilerinin standardize hastayla değerlendirmesi ile ilgili görüşleri
Opinions of medical students about standardized patient use in clinical communication skills assessment
Güzel Dişcigil, Mustafa Dikici, Füsun Yarış, Okay Başak
doi: 10.2399/tahd.09.023  Sayfalar 23 - 26
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
5.
Geriyatrik değerlendirme: Aile hekimliğinde yaşlının kanıta dayalı rehberler ışığında periyodik muayenesi
Geriatric assessment: periodic examination of elderly patients according to evidence based guidelines
Hakan Yaman, Suzan Yazıcı, Hagen Sandholzer
doi: 10.2399/tahd.09.027  Sayfalar 27 - 38
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Hekimler ve ideoloji
Physicians and ideology
Halûk Çağlayaner
doi: 10.2399/tahd.09.039  Sayfalar 39 - 48
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
7.
Kayseri’de 6-18 yaş grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans değerler

doi: 10.2399/tahd.09.049  Sayfalar 49 - 58
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
8.
Birinci basamakta laboratuvar kullanımı

Sayfa 60
Makale Özeti

LookUs & Online Makale