ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - 2010
STE
1.
Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklaşımları
Oral antidiabetic treatment approaches in type 2 diabetes mellitus
Canan Özyardımcı Ersoy
doi: 10.2399/tahd.10.001  Sayfalar 1 - 7
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Meme ağrısı şikayetiyle polikliniğimize müracaat eden hastalardaki meme kanseri sıklığının araştırılması
Breast cancer frequency among patients who applied to our outpatient department for breast pain
M.Gökhan Bilgin, Ümit Aydoğan, Sibel Bilgin, Oktay Sarı, Halil Akbulut, Y.Çetin Doğaner, Kenan Sağlam, Turgut Tufan
doi: 10.2399/tahd.10.008  Sayfalar 8 - 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Türkiye’de aile hekimliğinin kökenleri ve gelişimi: Yarım yüzyıllık bir hekim deneyimi
The roots and development of family practice in Turkey: 50-year-experience of an internist
Nil Tekin, Okay Başak, Ahmet Yıldırım
doi: 10.2399/tahd.10.013  Sayfalar 13 - 21
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Tip 2 diabetes mellitus ve obez hastaların anksiyete ve depresif bozukluk açısından karşılaştırmalı değerlendirilmesi
A comparative assessment of patients with type 2 diabetes and obesity for depression and anxiety
Ava Şirin Tav, Yarkın Özenli, Aydan Ünsal, A.Kürşad Özşahin
doi: 10.2399/tahd.10.022  Sayfalar 22 - 25
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
5.
Tremor II: Ayırıcı tanıda Parkinson
Tremor II: Parkinson disease in the differential diagnosis of tremor
Sabah Tüzün, Serap Çifçili, Arzu Uzuner
doi: 10.2399/tahd.10.026  Sayfalar 26 - 31
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Aile hekimliği ve kronik hastalık bakım modeli
Family practice and chronic care model
Mehmet Akman, Serap Çifçili
doi: 10.2399/tahd.10.032  Sayfalar 32 - 37
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Lipoprotein metabolizması hastalıkları ve tedavisine yaklaşım
Lipoprotein metabolism disorders and their treatment
Haluk Mergen, Berna Erdoğmuş Mergen, Talat Tavlı, Kurtuluş Öngel, Vedide Tavlı
doi: 10.2399/tahd.10.038  Sayfalar 38 - 45
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
8.
Kene tifüsü: 2 olgu sunumu
Tick typhus: report of two cases
Zehra Aşiran Serdar, Şirin Yaşar, Asuman İnan, Nurhan Döner, Gamze Erfan
doi: 10.2399/tahd.10.046  Sayfalar 46 - 49
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
9.
Wonca Europe 2009 İsviçre izlenimleri

doi: 10.2399/tahd.10.050  Sayfalar 50 - 51
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale