ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 14 (3)
Cilt: 14  Sayı: 3 - 2010
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Eklem ağrısı ile başvuran çocukta ayırıcı tanı
Differential diagnosis in children with joint pain
Özgür Kasapçopur
doi: 10.2399/tahd.10.109  Sayfalar 109 - 114
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Ergenlerde prehipertansiyon ve hipertansiyon sıklığı
Prevalence of prehypertension and hypertension in adolescents
Hülya Akan, Güldal İzbırak, Özlem Tanrıöver, E. Çiğdem Kaspar, Anıl Yıldız, Sırma Mine Tilev, Simge Tektaş, Ayça Vitrinel
doi: 10.2399/tahd.10.115  Sayfalar 115 - 123
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
İş betimlemesi ölçeğinin geliştirilmesi
Development of a job description index
Hülya Çakmur, Bülent Kılıç
doi: 10.2399/tahd.10.124  Sayfalar 124 - 131
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
4.
Birinci basamakta karaciğer fonksiyon testlerine genel yaklaşım
General approach to liver function tests in primary care
Ümit Aydoğan, Yusuf Çetin Doğaner, Polat Nerkiz
doi: 10.2399/tahd.10.132  Sayfalar 132 - 138
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Akılcı ilaç kullanımı sürecinde hasta uyuncuna hekim ve eczacının katkısı
The role of the doctor and pharmacist in improving patient compliance in the process of rational drug use
Hale Zerrin Toklu, Ahmet Akıcı, Meral Keyer Uysal, Gül Ayanoğlu Dülger
doi: 10.2399/tahd.10.139  Sayfalar 139 - 145
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Nar’ın (Punica granatum) terapötik etkileri
Therapeutic use of pomegranate (Punica granatum)
Bedriniam Yılmaz, Coşkun Usta
doi: 10.2399/tahd.10.146  Sayfalar 146 - 153
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
7.
Bir konektif doku nevusu olgusu: Nevus lipomatozus superfisiyalis
A case of connectif tissue nevus: nevus lipomatosis superficialis
Şirin Yaşar, Nurhan Döner, Zehra Aşiran Serdar, Pembegül Güneş
doi: 10.2399/tahd.10.154  Sayfalar 154 - 156
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale