ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 14 (4)
Cilt: 14  Sayı: 4 - 2010
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Baş ağrısı yakınması ile başvuran hastalarda yaygın anksiyete bozukluğu
Generalized anxiety disorder in patients applying with headache complaint
Çağatay Savaşhan, Oktay Sarı, Muhammed Erdal, Ümit Aydoğdu, Kenan Sağlam
doi: 10.2399/tahd.10.157  Sayfalar 157 - 161
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Subklinik hipotiroidi kadınlarda dislipidemiye neden olmayabilir
Subclinical hypothyroidism may not cause dyslipidemia in female patients
Aydoğan Aydoğdu, Gökhan Üçkaya, Ümit Aydoğan, Abdullah Taşlıpınar, Alper Sönmez, Mustafa Kutlu
doi: 10.2399/tahd.10.162  Sayfalar 162 - 166
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Yaşlılarda hipertansiyona yaklaşım
Approach to hypertension in elderly people
Haluk Mergen, Talat Tavlı, Kurtuluş Öngel, Berna Erdoğmuş Mergen, Vedide Tavlı
doi: 10.2399/tahd.10.167  Sayfalar 167 - 172
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Çocuk ve ergenlerde 4. rapora dayalı kan basıncı ölçümü ve değerlendirmesi
Measurement and assessment of blood pressure in children and adolescents regarding forth report
Hülya Akan
doi: 10.2399/tahd.10.173  Sayfalar 173 - 179
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Perimenopozal dönemde kontrasepsiyon
Contraception during the perimenopausal period
Işık Gönenç, E. Zeynep Tuzcular Vural
doi: 10.2399/tahd.10.180  Sayfalar 180 - 182
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Kronik idiyopatik bel ağrısına yaklaşım
Approach to chronic idiopathic back pain
İpek Tanyıldızı, Vildan Mevsim
doi: 10.2399/tahd.10.183  Sayfalar 183 - 187
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Larva debridman tedavisi (LDT)
Larva debridement therapy (LDT)
Erdal Polat, Hüseyin Çakan, Turgut İpek
doi: 10.2399/tahd.10.188  Sayfalar 188 - 191
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
8.
Lamotrijin kullanımı ile ilişkili antikonvülzan hipersensitivite sendromu: Olgu sunumu
Anticonvulsant hipersensitivity syndrome related with the use of lamotrigine: case study
Zehra Aşiran Serdar, Şirin Yaşar, Nurhan Döner, Tuğba Doruk, Derya Öztürk Engin, Pembegül Güneş
doi: 10.2399/tahd.10.192  Sayfalar 192 - 195
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
9.
İlçe devlet hastanesinde aile hekimliği uzmanı olmak

doi: 10.2399/tahd.10.196  Sayfalar 196 - 197
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale