ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 18 (3)
Cilt: 18  Sayı: 3 - 2014
KLINIK MAKALE
1.
Yazarlarımızın dikkatine!
To our authors!
Ümit Aydoğan
doi: 10.15511/tahd.14.03115  Sayfalar 115 - 116
Makale Özeti

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Çocukların vücut ağırlığı ve görünümleri ile iştahları hakkındaki ebeveyn değerlendirmelerinin nesnel ölçütlerle ilişkisi?
The comparison of parent’s perception on weight, appearance and appetite of their children with objective criteria
Emel Peker, Naci Topaloğlu, Erkan Melih Şahin, Ertan Eşsizoğlu, Ayşegül Uludağ, Selen Güngör, Hasret Ağaoğlu
doi: 10.15511/tahd.14.03142  Sayfalar 142 - 148

3.
Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri
The reasons of intrauterin device discontinuation in women applied to a family planning policlinic
Ruhuşen Kutlu, Ayşe Özlem Kılıçaslan
doi: 10.15511/tahd.14.03149  Sayfalar 149 - 155

OLGU SUNUMU
4.
Tek doz Doksisiklin kullanımına bağlı gelişen özofagus ülseri: Bir olgu sunumu
Esophageal ulcer development after a single dose of Doxycycline: a case report
Seher Sayın, Ruhuşen Kutlu, Serhat Sayın, Hüseyin Ataseven
doi: 10.15511/tahd.14.03156  Sayfalar 156 - 158

5.
Olgu sunumu: Şizofren hastanın renal kolik tablosundan doğuma giden hikayesi
Case report: the story of schizophrenic patient from renal colic to childbearing
Burcu Kayhan Tetik, İrep Karataş Eray, Özlem Öztaş, Seval Öztürk
doi: 10.15511/tahd.14.03159  Sayfalar 159 - 161

DERLEME
6.
Birinci basamakta çalışan hekimlerin dinlenme hakkı bağlamında aile hekimliğinde nöbet uygulaması
Implementation of On-Call Duty for family practice regarding to “Right to Rest” of primary care physicians
Zeynep Şişli
doi: 10.15511/tahd.14.03162  Sayfalar 162 - 168

LookUs & Online Makale