ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Olgu sunumu: Şizofren hastanın renal kolik tablosundan doğuma giden hikayesi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(3): 159-161 | DOI: 10.15511/tahd.14.03159

Olgu sunumu: Şizofren hastanın renal kolik tablosundan doğuma giden hikayesi

Burcu Kayhan Tetik1, İrep Karataş Eray2, Özlem Öztaş3, Seval Öztürk4
1Bağlar Toplum Sağlığı Merkezi, Uzm. Dr., Diyarbakır.
2Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Uzm. Dr., Ankara
3Erzurum Tekman İlçe Devlet Hastanesi, Uzm. Dr., Erzurum.
4Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemşire, Ankara.

Şizofreni; tanımı, sınırları, klinik belirtileri ve gidişi bakımından çeşitlilik gösteren, her toplumda ve sosyo-ekonomik ortamda görülebilen ciddi bir ruhsal bozukluktur. Hastalık sıklıkla erkeklerde 15-25, kadınlarda ise 25-35 yaşlarında başlar. Çocuk doğurmanın psikiyatrik hastalığı olan kadınların sağlığını koruması ya da psikiyatrik hastalıklara yatkınlık yaratması ile ilgili çok az şey bilinmektedir. Olgumuzda kendisi ve ailesi tarafından hamile olduğu bilinmeyen ve herhangi bir gebelik takibi olmayan hastanın, sağlıklı erkek bebek dünyaya getirmesi ilginç geldiği için vakamızı paylaştık.

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, doğum, aile hekimi

Case report: the story of schizophrenic patient from renal colic to childbearing

Burcu Kayhan Tetik1, İrep Karataş Eray2, Özlem Öztaş3, Seval Öztürk4
1Bağlar Toplum Sağlığı Merkezi, Uzm. Dr., Diyarbakır.
2Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Uzm. Dr., Ankara
3Erzurum Tekman İlçe Devlet Hastanesi, Uzm. Dr., Erzurum.
4Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hemşire, Ankara.

Schizophrenia is a serious mental disorder that shows diversity in every society and socio-economic environment in terms of its definition, boundaries, clinical symptoms and course. The peak ages of onset are 15-25 years for males and 25-35 years for females. However, very little is known regarding childbearing either it protects health of women with psychiatric disorders or predispose women to psychiatric disorders. We present our case report as we found it interesting that though the pregnancy of the patient was unknown by herself and her family and no pregnancy tracking was done, she delivered a healthy boy.

Keywords: schizophrenia, birth, family physician

Burcu Kayhan Tetik, İrep Karataş Eray, Özlem Öztaş, Seval Öztürk. Case report: the story of schizophrenic patient from renal colic to childbearing. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(3): 159-161
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale