ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Yazarlarımızın dikkatine! [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(3): 115-116 | DOI: 10.15511/tahd.14.03115

Yazarlarımızın dikkatine!

Ümit Aydoğan1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörü; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Ankara


To our authors!

Ümit Aydoğan1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörü; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Ankara


Ümit Aydoğan. To our authors!. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(3): 115-116
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale