ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 21 (4)
Cilt: 21  Sayı: 4 - 2017
KLINIK MAKALE
1.
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi’nin yeni sayısı ve dikkat çeken yazılar
New issiu of The Turkish Journal of Family Practice and interesting articles
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.17.00432  Sayfa 132
Makale Özeti

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Dijital ve manşonlu manuel tansiyon cihazları ile ölçülen brakiyal ve radiyal ölçüm değerlerinin karşılaştırılması
Comparison of the brachial and the radial measurement values measured by the digital devices and mercury sphygmomanometer
Murat Çeliktepe, Oktay Sarı, Ümit Aydoğan, Özlem Ciğerli, Alper Sönmez, Bayram Koç
doi: 10.15511/tahd.17.00433  Sayfalar 133 - 140

3.
Yeni nesil sentetik bir kannabinoid olan bonzai’nin solunum sistemi üzerine etkileri
Effects of a new generation synthetic cannabinoid/bonsai on respiratory system
Murat Güzel, Anıl Yalçın, Erdinç Yavuz, Ali Kemal Erenler, Leman Tomak, Ahmet Baydın
doi: 10.15511/tahd.17.00441  Sayfalar 141 - 146

4.
Non-Dipper kan basınç paterninin aortik ark genişliği ile ilişkisi
Association with Non-Dipper blood pressure and aortic arch width
Adem Adar, Orhan Önalan, Fahri Çakan, Ekrem Karakaya, Ertan Akbay
doi: 10.15511/tahd.17.00447  Sayfalar 147 - 154

OLGU SUNUMU
5.
Rahim içi araç kullanımı ve pelvik aktinomikoz: Olgu sunumu
Use of intrauterin device and pelvic actinomycosis: Case report
Neslihan Çelik, Handan Alay, Melek Şahiner, Berrin Göktuğ Kadıoğlu
doi: 10.15511/tahd.17.00455  Sayfalar 155 - 158

EDITÖRE MEKTUP
6.
Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış
An overview of traditional, complementary and alternative medicine
Saliha Şahin
doi: 10.15511/tahd.17.00459  Sayfalar 159 - 162

LookUs & Online Makale