ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - 2019
KLINIK MAKALE
1.
Dergimizin yeni sayısı ve Ulusal Aile Hekimliği Kongresi hakkında
About the new issue of our journal and National Family Medicine Congress
Serdar Öztora
doi: 10.15511/tahd.19.00390  Sayfalar 90 - 91
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Evlilik öncesi danışmanlık ve rapor alma amacıyla aile hekimligˆi poliklinigˆine bas¸vuran bireylerin degˆerlendirilmesi
Evaluation of individuals admitted to family medicine outpatient clinic for pre-marriage report and counseling
Güzin Zeren Öztürk, Zeynep Yılmaz, Mehmet Taşkın Egici, Güven Bektemur
doi: 10.15511/tahd.19.00392  Sayfalar 92 - 101

3.
Fazla kilolu ve obez çocuklarda D Vitamini düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of Vitamin D levels among overweight and obese children
Volkan Atasoy, Elif Ateş Altunbaş, Turan Set
doi: 10.15511/tahd.19.00302  Sayfalar 102 - 109

4.
Aile hekimlerinin güneşten korunma davranışları ve deri kanserine yönelik koruyucu hekimlik uygulamalarının değerlendirilmesi
Evaluation of sun-protective behaviors and preventive medicine practices of family physicians for skin cancer
Atiye Oğrum, Gülseren Oktay
doi: 10.15511/tahd.19.00310  Sayfalar 110 - 117

5.
Türkiye’de iller arası yerleştirmeye açılan birimlerin boş kalma durumları ve etkileyen faktörler
The vacancy of the family practice units openıng for the inter-provincial placement and the factors affecting vacancies in Turkey
Fatma Yeşim Karakoç, Mestan Emek, Mete Önde
doi: 10.15511/tahd.19.00318  Sayfalar 118 - 127

DERLEME
6.
Erken evre demans hastalarına ve yakınlarına yaklaşım
Approach to early stage dementia patients and their families
Güzel Dişçigil, F.Sıla Ayan
doi: 10.15511/tahd.19.00328  Sayfalar 128 - 135

EDITÖRE MEKTUP
7.
Şemseddin-i İtakî ve İtakî Düşme Riski Ölçeği hakkında bilgi notları
Şemseddin-i İtakî and information notes about the İtakî Fall Risk Scale
İlhan Bahşi, Funda Gülay Kadıoğlu
doi: 10.15511/tahd.19.00336  Sayfalar 136 - 137
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale