ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - 2020
KLINIK MAKALE
1.
COVID-19 Pandemisi ve Aile Hekimliği
COVID-19 Pandemic and Family Medicine
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.20.00326  Sayfalar 126 - 127
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Hipotiroidizm, obezite ve depresyon: Zincirin halkaları
Hypotiroidism, obesity and depression: Rings of the chain
Remziye Nur Eke, Mehmet Özen
doi: 10.15511/tahd.20.00328  Sayfalar 128 - 137

3.
Tıp fakültesi dahili bilimler asistanlarının sigara bıraktırma tedavisi hakkında bilgileri ve tutumları
The knowledge and attitudes of the internal science assistants of the faculty of medicine about smoking cessation treatment
Dursun Çadırcı, Yeşim Ayazöz, Bahar Er, Erkan Oturakçıoğu, Kadir Çelik
doi: 10.15511/tahd.20.00338  Sayfalar 138 - 145

4.
Aile hekimliği tarihinde yeni bir belge; evde bakım ve aile hekimliği teşkilatlarının kurulmasına yönelik öneriler
A new document in the history of family medicine; recommendations for establishment of organizations on ‘home care’ and ‘family medicine
Hülya Öztürk, İlhami Ünlüoğlu
doi: 10.15511/tahd.20.00346  Sayfalar 146 - 152

DERLEME
5.
COVID-19 Pandemisi ve sağlık çalışanları: Yaşatmak mı yaşamak mı?
COVID-19 Pandemic and health professionals: Keep them alive or survive?
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.20.00353  Sayfalar 153 - 166

OLGU SUNUMU
6.
Beta talasemi ön tanısında unutulmaması gereken bir yöntem: Mentzer indeksi
A method to remember in the pre-diagnosis of beta thalassemia: Mentzer index
Tuğba Bodur, Merve Vatansever Balcan, Hüseyin Elbi, Fatih Özcan
doi: 10.15511/tahd.20.00367  Sayfalar 167 - 171

LookUs & Online Makale