ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Aile hekimliği tarihinde yeni bir belge; evde bakım ve aile hekimliği teşkilatlarının kurulmasına yönelik öneriler [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(3): 146-152 | DOI: 10.15511/tahd.20.00346

Aile hekimliği tarihinde yeni bir belge; evde bakım ve aile hekimliği teşkilatlarının kurulmasına yönelik öneriler

Hülya Öztürk1, İlhami Ünlüoğlu2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Koruyucu hizmetler ile tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesinden sorumlu aile hekimliğinin oluşumu çok yakın dönemlere tarihlenir. Tarihsel olarak uygulamada bu uzmanlık alanı uzak geçmişe kadar götürülebilmektedir. “Aile hekimi” teriminin kullanılması ise 20. yüzyılın başlarına dayanır. Bu yazıda 1923 yılında Francis Peabody tarafından aile hekimliğine olan gereksinimin belirtilmesinden dört yıl öncesinde Dr. Behçet Uz tarafından yazılan kitaptaki “aile hekimi” teriminin kullanılması ve aile hekimine tanımlanan görevlerin bugünkü aile hekimi kavramıyla olan benzerlikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, tıp tarihi, Behçet Uz

A new document in the history of family medicine; recommendations for establishment of organizations on ‘home care’ and ‘family medicine

Hülya Öztürk1, İlhami Ünlüoğlu2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

The formation of the family medicine disipline responsible for the provision of preventive services, diagnosis, treatment and rehabilitation services is dated very recently.Historically, the specialty of family medicine can be traced back to the distant past. Literally, the term “Family Physician” was first used in the beginning of the 20th century. In this article, we reveal the use of the term “family doctor” in the book written by Behçet Uz, four years before Francis Peabody stated the need for family medicine and discuss the similarities of the tasks defined to the family doctor with the concept of family doctors today

Keywords: Family medicine, History of medicine, Behçet Uz

Hülya Öztürk, İlhami Ünlüoğlu. A new document in the history of family medicine; recommendations for establishment of organizations on ‘home care’ and ‘family medicine. Türk Aile Hek Derg. 2020; 24(3): 146-152
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale