ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 24 (4)
Cilt: 24  Sayı: 4 - 2020
EDİTÖRYAL
1.
COVID-19 Pandemisi ve Sağlık Çalışanları
The COVID-19 Pandemic and Health Workers
Esra Saatçi
doi: 10.15511/tahd.20.00472  Sayfalar 172 - 194
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
2.
Sağlık Algısı ile Kanser Taraması Farkındalığı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Health Perception and Cancer Screening Awareness
Seda Karakoyunlu Şen, Yasemin Kılıç Öztürk
doi: 10.15511/tahd.20.00475  Sayfalar 175 - 183

3.
Akılcı İlaç Kullanımı: Hatay’da Aile Hekimlerinin Bilgi ve Davranışları
Rational drug use: Knowledge and behaviors of family physicians in Hatay
Sümeyya Havva Kokaçya, Mehmet Erdem, Ümit Mutlu Tiryaki
doi: 10.15511/tahd.20.00484  Sayfalar 184 - 195

4.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri
The Knowledge Level and Opinions of Medical Faculty Students About Traditional and Complementary Medicine
Arzu Ayraler, Onur Öztürk, Muhammet Ali Oruç, Erdinç Yavuz
doi: 10.15511/tahd.20.00496  Sayfalar 196 - 202

5.
Üreme Çağındaki Kadınlarda Kontrasepsiyon Bilgi Düzeyinin, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Contraception Knowledge, Attitudes and Behaviors in Women of Reproductive Age
Yağmur Gökseven, Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak
doi: 10.15511/tahd.20.00403  Sayfalar 203 - 212

6.
Gebelerde Antenatal Bakım Alma Durumu ve Antenatal Bakım ile Depresyon Belirtileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Antenatal Care Status in Pregnant Women and Evaluation of Relationship Between Antenatal Care and Depression Symptoms
Ersan Gürsoy, Turan Set
doi: 10.15511/tahd.20.00413  Sayfalar 213 - 222

DERLEME
7.
COVID-19 Aşıları
COVID-19 Vaccines
Erdinç Yavuz
doi: 10.15511/tahd.20.00427  Sayfalar 227 - 234

HABERLER
8.
2020 Hollanda LOVAH Değişim Programı Gözlemlerimiz
2020 Hollanda LOVAH Değişim Programı Gözlemlerimiz
Ahmet Emre Hatır, Merve Nur Turan
Sayfalar E1 - E4
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale