ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - 2002
1.
Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı
THE SEROPREVALANCE OF HEPATITIS B AND HEPATITIS C INFECTION IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
Ekrem Orbay, Oya Uygur Bayramiçli, Didem Kılıç, Birsel Kavaklı, Ali Yayla
Sayfalar 105 - 109
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
İrtifaya Bağlı Anksiyete Değişimi*
ALTERATION OF ANXIETY DEPENDING ON ALTITUDE
M. Mümtaz Mazıcıoğlu, A. Saffet Gönül
Sayfalar 110 - 113
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Kayseri’de Halkın Sağlık Ocaklarından Yararlanımı ve Memnuniyet Durumu*
THE UTILIZATION AND SATISFACTION STATUS OF INDIVIDUALS ATTENDING PRIMARY HEALTH CARE CENTERS IN KAYSERI
Ahmet Öztürk, İskender Gün, M. Mümtaz Mazıcıoğlu
Sayfalar 114 - 120
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Hemoroidal Hastalıkta Tedavi Yöntemleri
TREATMENT OF HEMOROIDAL DISEASE
Nursel Kartal
Sayfalar 121 - 126
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Yükseklik ve Akut Dağ Hastalığı
ALTITUDE AND ACUTE MOUNTAIN DISEASE
M. Mümtaz Mazıcıoğlu
Sayfalar 127 - 131
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Diabetes Mellitusta Hasta Eğitimi ve Takibi
PATIENT EDUCATION AND FOLLOW-UP IN DIABETES MELLITUS
Füsun Ersoy, Murat Yılmaz, Tamer Edirne
Sayfalar 132 - 136
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale