ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - 2006
1.
Bir Üniversite Hastanesine Başvuruları Etkileyen Faktörler
FACTORS AFFECTING ADMISSIONS TO A UNIVERSITY HOSPITAL
Gülay Erdem Tuna, Ersin Akpınar, Esra Saatçi
Sayfalar 103 - 107
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Aile Değerlendirme Ölçeginin (ADÖ) Çocuk Psikiyatrisi’ndeki Uygulaması ve Değerlendirilmesi
APPLICATION AND ASSESSMENT OF FAD (FAMLY ASSESSMENT DEVICE) IN CHILD PSYCHIATRY
Osman Abalı, Melek Durukan, Kemal Güdek, Ümran Dilara Tüzün
Sayfalar 108 - 110
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Su ile Bulaşması Muhtemel Enfeksiyon Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Maliyet Analizi
EPIDEMIOLOGY AND COST ANALYSIS OF DISEASES POSSIBLY TRANSMITTED THROUGH WATER
Selma Çivi, Kamile Marakoğlu, Mehmet Bitirgen
Sayfalar 111 - 116
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Küme Baş Ağrısı
CLUSTER HEADACHE
İsmet M Melek, Esra Okuyucu, Taşkın Duman
Sayfalar 117 - 122
Makale Özeti

5.
Pasif Sigara İçiciliği
PASSIVE CIGARETTE SMOKING
Selda Hızel Bülbül, A. Gülsen Ceyhun
Sayfalar 123 - 128
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Olgu Sunumu: Kayıp Rahim İçi Araç
CASE REPORT: A LOST IUD
Işık Gönenç, E. Zeynep Tuzcular Vural, Nuretin Aka, Gültekin Köse
Sayfalar 129 - 131
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Aile Hekimliğinin Terminalleri; Saha Uygulaması ve Akademik Alan

Sayfalar 132 - 135
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Pediatrik Terimler ve Halk Dilindeki Karşılıkları - I

Sayfalar 136 - 138
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale