ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Olgu Sunumu: Kayıp Rahim İçi Araç [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(3): 129-131

Olgu Sunumu: Kayıp Rahim İçi Araç

Işık Gönenç1, E. Zeynep Tuzcular Vural2, Nuretin Aka3, Gültekin Köse4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile hekimliği uzmanı, Doç. Dr
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Anahtar Kelimeler: R‹A, komplikasyonlar, yan etki

CASE REPORT: A LOST IUD

Işık Gönenç1, E. Zeynep Tuzcular Vural2, Nuretin Aka3, Gültekin Köse4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile hekimliği uzmanı, Doç. Dr
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Keywords: IUD, complications, side effects.

Işık Gönenç, E. Zeynep Tuzcular Vural, Nuretin Aka, Gültekin Köse. CASE REPORT: A LOST IUD. Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(3): 129-131
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale