ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 16 (1)
Cilt: 16  Sayı: 1 - 2012
KLINIK MAKALE
1.
Yeni döneme girerken
At the beginning of a new era
Okay Başak
doi: 10.2399/tahd.12.001  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Kronik Hepatit C hastalarında Hepatit B enfeksiyonu ile karşılaşma sıklığı: Geriye dönük bir çalışma
The frequency of hepatitis B virus infection in patients chronically infected with hepatitis C virus: a retrospective study
Fatih Akca, Ayşe Semra Demir Akca, Selim Aydemir, Erol Aktunç
doi: 10.2399/tahd.12.003  Sayfalar 3 - 7
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Bir aile sağlığı biriminde aile planlaması yöntem kullanımındaki değişim özellikleri
Features of changes in contraceptive method use in a family health unit
Levent Özseven
doi: 10.2399/tahd.12.008  Sayfalar 8 - 10
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
4.
Polisomnografi tanımı ve endikasyonları
Polysomnography diagnosis and indications
Hacer Kuzu Okur
doi: 10.2399/tahd.12.011  Sayfalar 11 - 14
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
5.
Olgu sunumu: PFAPA sendromu. “Periyodik yüksek ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit”
Case report: PFAPA syndrome. “Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis"
Gaye Çelikcan, Rabia Kahveci, Adem Özkara
doi: 10.2399/tahd.12.015  Sayfalar 15 - 17
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
“Yarı zamanlı uzaktan eğitim” ve tıp eğitimindeki yeri
“Part-time distance training” and its place in medical education
Okay Başak
doi: 10.2399/tahd.12.018  Sayfalar 18 - 22
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Türkiye’de aile hekimliği eğitimi: Bazı düşünceler
Family medicine training in Turkey: some thoughts
Job FM Metsemakers
doi: 10.2399/tahd.12.023  Sayfalar 23 - 34
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Aile Hekimliği Akademisi (AHAD) Aile Hekimliği Araştırma Günleri 2011 Bildiri Özetleri
Abstracts presented at the Family Medicine Research Days, 18-20 November 2011, İzmir, Turkey

doi: 10.2399/tahd.12.035  Sayfalar 35 - 49
Makale Özeti |Tam Metin PDF

HABER
9.
16. WONCA Europe konferansı ve Vasco da Gama Movement ön-konferansı, 2010, Malaga/İspanya

Sayfalar 50 - 51
Makale Özeti

10.
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Eğitsel Faaliyetleri Tek Çatı Altında

Sayfa 52
Makale Özeti

LookUs & Online Makale