ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Kronik Hepatit C hastalarında Hepatit B enfeksiyonu ile karşılaşma sıklığı: Geriye dönük bir çalışma [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(1): 3-7 | DOI: 10.2399/tahd.12.003

Kronik Hepatit C hastalarında Hepatit B enfeksiyonu ile karşılaşma sıklığı: Geriye dönük bir çalışma

Fatih Akca1, Ayşe Semra Demir Akca2, Selim Aydemir3, Erol Aktunç4
1T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçebey İlçe Hastanesi, Aile Hekimi Uzmanı, Dr., Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., Zonguldak
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Zonguldak

Anahtar Kelimeler: Hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, aktif bağışıklama.

The frequency of hepatitis B virus infection in patients chronically infected with hepatitis C virus: a retrospective study

Fatih Akca1, Ayşe Semra Demir Akca2, Selim Aydemir3, Erol Aktunç4
1T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçebey İlçe Hastanesi, Aile Hekimi Uzmanı, Dr., Zonguldak
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., Zonguldak
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., Zonguldak

Keywords: Hepatitis B virus, hepatitis C virus, active immunization.

Fatih Akca, Ayşe Semra Demir Akca, Selim Aydemir, Erol Aktunç. The frequency of hepatitis B virus infection in patients chronically infected with hepatitis C virus: a retrospective study. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(1): 3-7
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale