ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Olgu sunumu: PFAPA sendromu. “Periyodik yüksek ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit” [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(1): 15-17 | DOI: 10.2399/tahd.12.015

Olgu sunumu: PFAPA sendromu. “Periyodik yüksek ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit”

Gaye Çelikcan1, Rabia Kahveci2, Adem Özkara3
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Asistan Dr., Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uzm. Dr., Ankara
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., Ankara

Anahtar Kelimeler: Periyodik ateş, farenjit, aftöz stomatit, PFAPA sendromu.

Case report: PFAPA syndrome. “Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis"

Gaye Çelikcan1, Rabia Kahveci2, Adem Özkara3
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Asistan Dr., Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uzm. Dr., Ankara
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., Ankara

Keywords: Periodic fever, pharyngitis, aphthous stomatitis, PFAPA Syndrome.

Gaye Çelikcan, Rabia Kahveci, Adem Özkara. Case report: PFAPA syndrome. “Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis". Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(1): 15-17
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale