ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
“Yarı zamanlı uzaktan eğitim” ve tıp eğitimindeki yeri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(1): 18-22 | DOI: 10.2399/tahd.12.018

“Yarı zamanlı uzaktan eğitim” ve tıp eğitimindeki yeri

Okay Başak1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, uzmanlık eğitimi, yarı zamanlı eğitim, uzaktan eğitim.

“Part-time distance training” and its place in medical education

Okay Başak1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın

Keywords: Family medicine, specialty training, part-time training, distance learning.

Okay Başak. “Part-time distance training” and its place in medical education. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(1): 18-22
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale